BTL/HVO diesel

BTL is een synthetische brandstof die wordt gemaakt uit biomassa. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden CO2 worden bespaard. Om deze brandstof te verkrijgen uit biomassa wordt de biomassa eerst vergast. Dit wordt ook wel Pyrolyse genoemd en in deze fase ontstaat synthetisch gas. De volgende stap in het proces is het synthese proces. Met behulp van een Fischer-Tropsch-achtige methode wordt het gas omgezet naar vloeistof. Vandaar de naam BTL (Biomass To Liquid) of HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Direct te gebruiken in bestaand wagenpark

HVO is een hernieuwbare dieselbrandstof die voor 100% vervaardigd wordt door slachtafval, bosafval en andere reststoffen uit het plantenrijk. HVO is in feite een chemische kopie van fossiele diesel en kan daarom worden gebruikt in conventionele dieselmotoren voor zware voertuigen, zonder dat de motoren moeten worden aangepast.

BTL = Biomass To Liquid: basisgrondstof biomassa.
HVO = Hydrotreated Vegetable Oil: basisgrondstof afgewerkte plantaardige oliën.

Dit zeggen de experts

BTL wordt gewonnen uit biomassa en HVO uit afgewerkte plantaardige oliën. Deze brandstoffen mogen daarmee CO2-neutraal genoemd worden. Is de CO2-footprint van belang voor het verkrijgen van een klus, dan sta je alleen sterk met BTL of HVO, al of niet als mengsel met conventionele diesel. Het voldoet aan de EN 15940 norm.

Advies nodig?

Wilt u een uitgebreid advies of meer weten over ons assortiment? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. 
0800 - 0234 238 of info@bolvanstaveren.nl

De voordelen van BTL/HVO diesel:

  • Geen aromaten, polyaromaten of zwaveldeeltjes
  • CO2 Saving Diesel voor het milieu
  • Tot 100% energieneutraal


Meer informatie?       0800 - 0234 238

Shell FuelSave Diesel Shell GTL Diesel HVO/BTL

Shell FuelSave Diesel

Shell FuelSave Diesel is de premium brandstof van Shell. Deze diesel reinigt de motor, bespaart kosten en zorgt voor meer trekkracht.

De reinigende kracht van Shell FuelSave Diesel is onmiskenbaar. Vuilafzettingen op verstuivers van moderne dieselmotoren leiden tot minder efficiënte verbranding, wat resulteert in koppelverlies, hoger brandstofverbruik en hogere CO2 emissie. Bestel Shell FuelSave Diesel bij BOL | van Staveren en merk het verschil. Bespaar tot 3% brandstof.

Shell GTL

Shell GTL staat voor Gas To Liquid. De basisgrondstof van GTL is aardgas of flare gas.

Shell GTL is de hoogste kwaliteit GTL die er op dit moment verkrijgbaar is in de Nederlandse markt. Dit is gebaseerd op een hoger cetaan-getal, een hoger vlampunt en betere koude-eigenschappen dan andere GTL producten.

BOL | van Staveren levert al jaren kwalitatief hoogwaardige diesel, zowel thuisgestort als aan de pomp voor de personenwagens, vrachtwagens en landbouwmachines.

Diesel

Dieselolie of gasolie, kortweg diesel, is de brandstof van dieselmotoren. Dieselolie is een aardolieproduct. De stof is genoemd naar Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor. Het UN-nummer is 1202.

Omdat dieselolie in een dieselmotor gebruikt wordt moet het een snelle ontsteking hebben, want dieselmotoren hebben geen ontstekingsmechanisme. Andere belangrijke vereisten aan diesel zijn een  lage viscositeit voor een goed verstuiving in de motor en een hoge graad van zuiverheid.

HVO / BTL

HVO = Hydrotreated Vegetable Oil. BTL = Biomass To Liquid. Deze diesel is een synthetische brandstof, die wordt gemaakt uit biomassa. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden CO2 worden bespaard. Om deze brandstof te verkrijgen uit biomassa wordt de biomassa eerst vergast. Dit wordt ook wel Pyrolyse genoemd en in deze fase ontstaat synthetisch gas.

De volgende stap in het proces is het synthese proces. Met behulp van een Fischer-Tropsch-achtige methode wordt wordt het gas omgezet naar vloeistof. Informeer bij BOL | van Staveren naar deze speciale milieuvriendelijke diesel