HVO diesel

Er worden veel verschillende type biodiesels aangeboden op de markt, variërend in kwaliteit en in grondstoffen. HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) is een variant van biodiesel, dat bestaat uit plantaardige oliën en/of vetten die behandeld zijn met waterstof – hydrogenation. Bij de eindgebruiker ook wel bekend als ‘Blauwe Diesel’. Door de behandeling van deze oliën en vetten is een alternatieve, hoogwaardige en schone brandstof ontstaan die veel  duurzamer is dan fossiele brandstoffen.

Direct te gebruiken in bestaand wagenpark

HVO is een hernieuwbare dieselbrandstof die voor 100% vervaardigd wordt door slachtafval, bosafval en andere reststoffen uit het plantenrijk. HVO is in feite een chemische kopie van fossiele diesel en kan daarom worden gebruikt in conventionele dieselmotoren voor zware voertuigen, zonder dat de motoren moeten worden aangepast. HVO Diesel B20 mag gebruikt worden in iedere dieselmotor waarvoor de EN590 goedkeuring geldt, waardoor geen aanpassingen nodig zijn aan uw wagenpark.

Voordelen

HVO Diesel is een transitiebrandstof met een aantal grote voordelen:

  • Reductie van CO2 en lokale emissies zoals fijnstof en NOx
  • HVO Diesel B20 voldoet aan de EN590 dieselnorm
  • Verlengen van de levensduur van uw roetfilter, EGR-klep en AdBluesysteem
  • Besparing mogelijk van brandstof, AdBlue en onderhoudskosten

Milieuvriendelijk

Het gebruik van HVO Diesel B20 zorgt voor een enorme besparing van CO2, fijnstof (PM), NOx en zwavel t.o.v. gewone diesel. Daarmee is HVO Diesel B20 een zeer milieuvriendelijke oplossing.

HVO Diesel B20 heeft bovendien een hoog cetaangetal. Afhankelijk van het percentage bijmenging HVO, ligt dit cetaangetal tussen de 51 en 70. Een hoog cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding.

De voordelen van HVO diesel:

  • Geen aromaten, polyaromaten of zwaveldeeltjes
  • CO2 Saving Diesel voor het milieu
  • Tot 100% energieneutraal


Meer informatie?       0800 - 0234 238

Direct brandstoffen bestellen

HVO is in grote lijnen een vergelijkbaar product als GTL. Hier wordt geen aardgas, maar plantaardig restafval (vetten en oliën) op een vergelijkbare manier omgezet in dieselolie.

HVO heeft een lagere dichtheid dan conventionele diesel en ook hier ontbreken aromatische stoffen en zwavel. Het bevat af-fabriek geen water en geen bio-oliecomponenten. Ook hier dus een schonere verbranding, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager geluidsniveau. HVO claimt emissiereducties van 9 procent NOx, 24 procent CO, 30 procent CH en 33 procent PM (roet) bij moderne motoren. Bij oudere motoren kunnen deze reductiewaarden verdubbelen. Met pure HVO claimt de producent een CO2-reductie van 89 procent op basis van WTW (Well to Wheel) en 100 procent op basis van TTW (Tank to Wheel).

De 20- tot 50-procent blends voldoen aan de EN 590-norm en zijn dus officieel toegelaten voor alle dieselmotoren.


CO2-emissiereductie certificaat

Werkt u ook mee aan CO2-emissiereductie door het gebruik van een alternatieve brandstof?

Met het unieke CO2-emissiereductie certificaat van BOL | van Staveren kunt u aantonen dat u met uw organisatie meewerkt aan een schonere toekomst

Wilt u meer informatie over de voorwaarden? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie aanvragen

Advies nodig?

Wilt u een uitgebreid advies of meer weten over ons assortiment? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. 
0800 - 0234 238 of info@bolvanstaveren.nl

Bekijk ook

Shell FuelSave Diesel Shell GTL Fuel

Shell FuelSave Diesel

Shell FuelSave Diesel is de premium brandstof van Shell. Deze diesel reinigt de motor, bespaart kosten en zorgt voor meer trekkracht.

De reinigende kracht van Shell FuelSave Diesel is onmiskenbaar. Vuilafzettingen op verstuivers van moderne dieselmotoren leiden tot minder efficiënte verbranding, wat resulteert in koppelverlies, hoger brandstofverbruik en hogere CO2 emissie. Bestel Shell FuelSave Diesel bij BOL | van Staveren en merk het verschil. Bespaar tot 3% brandstof.

Meer over Shell FuelSave Diesel »

Shell GTL Fuel

Shell GTL staat voor Gas To Liquid. De basisgrondstof van GTL is aardgas of flare gas.

Shell GTL Fuel is de hoogste kwaliteit GTL die er op dit moment verkrijgbaar is in de Nederlandse markt. Dit is gebaseerd op een hoger cetaan-getal, een hoger vlampunt en betere koude-eigenschappen dan andere GTL producten.

BOL | van Staveren levert al jaren kwalitatief hoogwaardige diesel, zowel thuisgestort als aan de pomp voor de personenwagens, vrachtwagens en landbouwmachines.

Meer over Shell GTL Fuel »