Shell GTL Fuel

BOL | van Staveren mag als één van de partners van Shell exclusief het gedifferentieerde Shell product Shell GTL Fuel aanbieden. GTL staat voor Gas To Liquid. De basisgrondstof is aardgas of flare gas.

Shell GTL Fuel, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren.

GTL kwaliteit

Shell GTL is de hoogste kwaliteit GTL die er op dit moment verkrijgbaar is in de Nederlandse markt. Dit is gebaseerd op een hoger cetaan-getal, een hoger vlampunt en betere koude-eigenschappen dan andere GTL producten.

Dit zeggen de experts

Bij de verbranding van Shell GTL Fuel ontstaat nauwelijks roet. Je zou dus mogen verwachten dat er fors minder problemen zijn als een vastzittende EGR-klep en dichtgeslibde EGR-kanalen. 

De voordelen van Shell GTL Fuel:

  • Direct toepasbaar in uw voertuigenpark zonder aanpassingen
  • Efficiëntere verbranding zorgt voor minder fijnstofproductie en minder zichtbare zwarte rook
  • Geurloos en draagt bij aan de verbetering van de lokale emissies en luchtkwaliteit
  • Verlaagde geluidsproductie bij stationair gebruik en verhoogd toerental.


Meer informatie?       0800 - 0234 238

Direct brandstoffen bestellen


Ook roetfilterproblemen horen verleden tijd te zijn. Keiharde bewijzen ontbreken nog, maar er zijn gebruikers die flink lagere onderhoudskosten en minder stilstand hebben vanwege de uitlaatgas-nabehandelingssystemen. Ook ervaren sommige gebruikers een langer interval van de roetfilter-regeneratie. Er zijn gebruikers die zeggen 25% op AdBlue te besparen. Vanwege de grote verscheidenheid aan motoren is, net als bij de uitstoot, de spreiding groot.

Advies nodig?

Wilt u een uitgebreid advies of meer weten over ons assortiment? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. 
0800 - 0234 238 of info@bolvanstaveren.nl

Shell is de grote leverancier van GTL, maar er zijn er meer. Bij GTL wordt aardgas via een complexe bewerking omgezet in dieselolie. De achterliggende gedachte van GTL is aardgas op een zo praktisch mogelijke manier geschikt maken voor bestaande voertuigen en motoren.
Voordeel is dat je gebruik kunt maken van het bestaande dieselolie-distributienet en toch de voordelen behoudt van aardgas. Door het ontbreken van aromatische bestanddelen en zwavel in combinatie met een hoger cetaangetal geeft deze verbranding een flinke reductie in de uitstoot van schadelijke gassen.

Voor Euro 4 en Euro 5 geldt een emissie-reductie van PM (fijnstof) van 23 tot 38 procent, NOx van 5 tot 37 procent, CO van 8 tot 22 procent en CH van 10 tot 28 procent. Dit alles afhankelijk van het motortype en emissieniveau. Kenmerk van GTL is dat het helder is, niet stinkt, minder toxisch is en bij gebruik volgens Shell een geluidsreductie geeft van circa één tot vijf decibel, afhankelijk van het voertuigtype. Verder is het product beter en langer te bewaren dan conventionele diesel en is er geen gedoe met zomer- en winterdiesel. Een ander voordeel dat Shell claimt, is dat het af-fabriek geen biodieselcomponenten (FAME) bevat, geen verontreinigingen en ook geen water.

Bekijk ook

Shell FuelSave Diesel HVO Diesel

Shell FuelSave Diesel

Shell FuelSave Diesel is de premium brandstof van Shell. Deze diesel reinigt de motor, bespaart kosten en zorgt voor meer trekkracht.

De reinigende kracht van Shell FuelSave Diesel is onmiskenbaar. Vuilafzettingen op verstuivers van moderne dieselmotoren leiden tot minder efficiënte verbranding, wat resulteert in koppelverlies, hoger brandstofverbruik en hogere CO2 emissie. Bestel Shell FuelSave Diesel bij BOL | van Staveren en merk het verschil. Bespaar tot 3% brandstof.

Meer over Shell FuelSave Diesel »

HVO Diesel

HVO = Hydrotreated Vegetable Oil. Deze diesel is een synthetische brandstof, die wordt gemaakt uit biomassa. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden CO2 worden bespaard. Om deze brandstof te verkrijgen uit biomassa wordt de biomassa eerst vergast. Dit wordt ook wel Pyrolyse genoemd en in deze fase ontstaat synthetisch gas.

De volgende stap in het proces is het synthese proces. Met behulp van een Fischer-Tropsch-achtige methode wordt wordt het gas omgezet naar vloeistof. Informeer bij BOL | van Staveren naar deze speciale milieuvriendelijke diesel

Meer over HVO Diesel »