Energietransitie

Het is een algemeen bekend feit: de aarde warmt langzaam, maar zeker op. Dat proces dienen we tegen te gaan. Tijdens de klimaattop in Parijs maakte een groot aantal landen afspraken over de energietransitie.

In het regeerakkoord staat dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet hebben gereduceerd en in 2050 zelfs met 95%. Fossiele brandstoffen moeten dan bijna geheel zijn vervangen door duurzame energiebronnen als zon, wind, waterstof en biomassa.

Zonnepanelen en windturbines

We zullen met z’n allen het gebruik van de fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas moeten verminderen. Dat betekent overstappen naar duurzame energie. Wind en zonlicht zijn onuitputtelijke bronnen. De keuze voor zonne-energie wordt al veelvuldig gemaakt op kleine en middelgrote schaal. Windturbines zijn een interessante optie, maar minder geschikt om in een stedelijke omgeving toe te passen. Ook door middel van geothermie valt winst te boeken.

Elektrisch rijden en energie-opslag

In veel branches is sprake van een sterke toename in het gebruik van elektrische auto’s of auto’s die rijden op waterstof. Voor zulke duurzaam aangedreven voertuigen zijn steeds meer oplaadpunten nodig bij bedrijven, instellingen en langs de openbare weg. Een ontwikkeling die ook voor agrarische- en transportbedrijven interessanter worden.

WKK, WKO en PCM

Er zijn ook andere manieren om energie te verduurzamen. Decentrale energieopwekking is zo’n optie, waaronder warmte-krachtkoppeling (WKK) of warmte-koudeopslag (WKO). Een nieuwe techniek op dit gebied is de toepassing van phase-change material (PCM), een opslagsysteem voor warmte in bijvoorbeeld vloeren.

Energiezuinige brandstof

Het bedrijf goed te laten draaien vraagt al heel veel inspanning. De energietransitie krijgt bij veel ondernemers daardoor minder aandacht. Terwijl er steeds meer nieuwe milieuwetgeving aankomt.

De prioriteit voor de ondernemer is meestal niet direct energie besparen. En toch kan dat nu al heel eenvoudig, bijvoorbeeld door het gebruik van premium brandstof of brandstof zoals HVO of BTL. En ook op het gebied van smeermiddelen is al veel energierendement te behalen. Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers, zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.