Waarom periodieke controle?

Voor dieseltank- en propaangasinstallaties gelden wettelijk verplichte keuringen. Maar ook voor uw bedrijfszekerheid is het belangrijk installaties regelmatig te laten controleren, want daarmee voorkomt u in veel gevallen uitval en kostbare reparaties.

Om uw gewassen onder de beste omstandigheden te kunnen opslaan, is het belangrijk dat uw installaties hun werk doen in de weken of maanden waarin u ze nodig heeft. Ook de overheid, verzekeraars en certificerende instanties eisen dat u installaties geregeld laat nakijken. Zo moeten vaste diestankinstallaties jaarlijks worden gekeurd en IBC’s elke 2,5 jaar. Medio 2022 breidt de overheid deze wettelijke zorgplicht uit.

Voorkom brandstofproblemen

Door gebruik en weersinvloeden kan een installatie minder gaan presteren. Zo hopen zich onder in een dieseltank water en sludge op, waardoor bacteriegroei ontstaat. Dit tast de tankwand en de kwaliteit van de brandstof aan. Ook uw trekker en/of auto kunnen hierdoor schade oplopen. Bovendien lopen de filters van de installatie vol met vuil, waardoor vaker storingen optreden. Tijdens een periodieke onderhoudsbeurt worden water en bezinksel afgezogen. Onze monteur loopt ook de tankwand, slangen en leidingen na op lekkages en vervangt versleten onderdelen.

Propaangasinstallaties keuren we elke twee jaar. De monteur checkt dan of de tank stabiel staat en vrij is van struikgewas en takken. Tank, leidingwerk, afsluiters en drukregelaar worden afgeperst en gecontroleerd op lekkages. Onze monteur loopt ook het vulpunt en de beschermingskap na op slijtage en vervangt de kap zo nodig. Bij leidingwerk is de aanwezigheid van een expansielus belangrijk, evenals controle op knikken of knepen. Het veiligheidsventiel moet elke zes jaar worden vervangen.

veiligheidsventiel moet elke zes jaar worden vervangen.  

Online logboek

Als BG Techniek in uw bedrijf periodieke controles mag uitvoeren, houden we van uw installatie(s) en/of heaters een online logboek bij. In deze online omgeving kunt u in uw eigen domein inloggen en alle actuele documenten vinden, zoals Kiwa-certificaten, tankboeken, installatiecertificaten, verlengingsherkeuringen en gasdichtheidsverklaringen. 

Onderhoudsabonnement

Via een abonnement op periodieke controles bij BG Techniek bent u er zeker van dat u voldoet aan het wettelijke keuringsregime én dat uw installaties optimaal hun werk doen. Op ons onderhoudsformulier vindt u een overzicht van de controles op de verschillende installaties. Meer weten? Maak dan een afspraak voor advies en een offerte.

Onderhoudsformulier


BG Techniek BV

De Noord 57
8251 GM Dronten
Tel: 088 321 1300

www.bg-techniek.nl
mail@bg-techniek.nl