Coronavirus

Graag willen wij u informeren over ons beleid aangaande het Coronavirus.

Bedrijven uit de oliebranche zijn actief op vele fronten en verschillende werksituaties.
De oliebranche is aangemerkt door de overheid als vitale/cruciale sector.
Bol van Staveren valt als leverancier van brandstoffen in deze cruciale beroepsgroep.
Dit houdt in dat wij onze werkzaamheden voortzetten zoals u dat van ons gewend bent.

Wij volgen te allen tijde de aanwijzingen/maatregelen die door de overheid en het
RIVM worden afgegeven met betrekking tot COVID-19.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met BOL | van Staveren: 0800 0234 238 of info@bolvanstaveren.nl

Wij zijn per 8 mei verhuisd naar Franc 64, Emmeloord Sluit