Prijsontwikkelingen

Prijsontwikkelingen

Het afgelopen jaar waren de prijzen van brandstof, olie en aanverwante chemische artikelen het gesprek van de dag. Uitval van raffinaderijen door Covid of door onderhoud, de overstap van Group I en II basisolie naar de schonere en qua dikte stabielere Group III basisolie én de uitdaging in aanvoer van bepaalde chemische toevoegingen heeft er voor gezorgd dat de prijzen meerdere malen zijn verhoogt vorig jaar. BOL | van Staveren heeft vorig jaar helaas ook prijzen moeten verhogen maar doordat we dagelijks bezig zijn met de inkoop van brandstoffen en olie hebben we altijd product kunnen leveren zodat u niet stilstond!
 
Ook dit jaar is de verwachting dat prijzen blijven schommelen. Hoewel de productie op meerdere plekken weer gestabiliseerd is en grondstoffen weer grotendeels beschikbaar zijn, blijft de prijs fluctueren. Dat heeft onder andere te maken met beschikbaarheid van transport, politieke ontwikkelingen en helaas beperkte capaciteit door Covid. We zien ook dat een aantal specifieke toevoegingen voor smeerolie nog achter lopen op productie maar de schaarste van vorig jaar is grotendeels opgelost.
 
Wat de markt ook gaat doen komend jaar, vast staat dat BOL | van Staveren u dit jaar weer met veel inzet blijft voorzien van alles op het gebied van brandstof, smeerolie en alle andere energiedragers!