Productlabels voor meer duidelijkheid op de pompen

Productlabels voor meer duidelijkheid op de pompen

Er komen steeds meer brandstoffen waarin bio-componenten zijn verwerkt op de Europese markt. Bovendien neemt ook de diversiteit van het aantal brandstofproducten toe. Daarom zijn met ingang van 12 oktober 2018 nieuwe labels duidelijk zichtbaar aangebracht op de pompinstallaties van Van Staveren.

De Europese Unie verplicht de productlabels voor de volgende brandstoffen: benzines, diesel, waterstof (H2), aardgas onder druk (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar petroleumgas (LPG).

De labels zorgen er voor dat de gast op ieder tankstation in de EU-landen gemakkelijker de juiste brandstofsoort kiest voor zijn voertuig. De namen Euro 95 en diesel verdwijnen dus niet. 

De labels worden aangebracht op het vulpistool en op de pomp zelf. Autofabrikanten zijn op hun beurt vanaf de ingangsdatum verplicht om de productlabels in de tankklep en autohandleiding te communiceren. 

ROND VOOR BENZINE 
De informatie binnen het ronde label betreft het gehalte biobrandstof in de benzine, aangeduid met 'Exx'. 'E' staat voor 'ethanol' en 'xx' voor het maximale percentage bijmenging.
'E5' = maximaal 5% bijmenging ethanol.
 
VIERKANT VOOR DIESEL
De informatie in het vierkant betreft het gehalte bio-componenten in de diesel, aangeduid met 'Bxx'. 'B' staat voor 'biodiesel' en 'xx' voor het maximale percentage bijmenging biodiesel.
'B7' = maximaal 7% bijmenging biodiesel.
 
VOOR 'XTL' WORDT OOK EEN VIERKANT GEBRUIKT. XTL is een paraffinische dieselsoort die wordt gewonnen uit hernieuwbaar of fossiel materiaal door middel van synthese of hydrobehandeling en die qua samenstelling sterk lijkt op traditionele fossiele diesel. Een voorbeeld heirvan is Shell GTL Fuel.
  
RUIT VOOR GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
De informatie in de ruit geeft aan welke van de volgende producten getankt kan worden: waterstof ('H2'), aardgas onder druk ('CNG'), vloeibaar aardgas ('LNG') of vloeibaar petroleumgas ('LPG').
 
Momenteel wordt door de Europese Commissie voor standaardisatie een CEN-norm voorbereid voor de ontwikkeling van gelijksoortige labels voor elektrische voertuigen en laadpalen.
 
Zie voor juiste berichtgeving over de nieuwe productlabes in de media:

Wij zijn per 8 mei verhuisd naar Franc 64, Emmeloord Sluit