Teruggave accijnzen voor bedrijven

Teruggave accijnzen voor bedrijven

Als ondernemer en afnemer van brandstoffen heeft u waarschijnlijk ook het nieuws gevolgd over de accijnsverlagingen op brandstoffen. De accijnsverlaging gaat in vanaf 1 april en is toegezegd voor in ieder geval een halfjaar.

De accijnsverlaging per 1 april betreft 11,1 cent per liter diesel, 17,3 cent per liter loodvrije benzine en 4,1 cent per liter propaan excl. BTW. De overheid wil hiermee de stijging in energieprijzen dempen.

De overheid biedt bedrijven de mogelijkheid accijnzen terug te vragen voor brandstoffen die zij op 1 april 2022 om 00:00 uur in voorraad hebben.

Deze teruggaveregeling gaat in op 1 april a.s. 
Om van de teruggaveregeling gebruik te kunnen maken, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke dat zijn vindt u op de website van de Belastingdienst Douane.

Wij wijzen u erop dat de teruggaveregeling slechts vijf werkdagen van kracht is. U kunt uiterlijk tot en met 7 april een teruggaveverzoek indienen.

Kies voor leveringszekerheid
In verband met de accijnsverlaging merken wij dat veel klanten terughoudend zijn met het bestellen van brandstoffen in aanloop naar 1 april. De verwachting is dan ook dat het op en vlak na die datum extreem druk zal worden. Om te voorkomen dat u tijdelijk zonder brandstoffen komt te zitten, raden wij u aan te controleren of u tot en met de eerste week van april voldoende brandstoffen op voorraad heeft.

Met deze informatie weet u hopelijk voldoende om snel te stappen te zetten voor teruggave van uw accijnzen. Heeft u vragen neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of met ons kantoor of per e-mail info@bolvanstaveren.nl.