Wanneer zijn je tankinstallaties, propaantank en kachels voor het laatst nagekeken?

Wanneer zijn je tankinstallaties, propaantank en kachels voor het laatst nagekeken?

Zoals een trekker periodiek onderhoud nodig heeft, hebben tankinstallaties en kachels dat ook. BOL | van Staveren zorgt dat de keuringsregimes voor uw tankinstallaties en kachels op orde zijn. Met onze Periodieke Controle zorgen wij voor bedrijfszekerheid van uw installaties en dat bespaart schade en geld. We leggen alles digitaal vast zodat u zelf én de instanties inzicht hebben in de onderhoudsstatus.
 
En mocht zich een storing voordoen, dan nemen wij de voorrijkosten voor onze rekening.