Vacature

Afstudeeropdracht: Ontwikkel een Tankinhoud Meet Systeem (TMS)

Het bedrijf

BOL van Staveren is een groothandel op het gebied van brandstoffen, smeerolie, propaan en installaties.

Onze afnemers zijn o.a. agrariërs, transportbedrijven, loonbedrijven, aannemers, grondverzet, gemeenten, industrie en garages. Klanten kiezen voor ons vanwege scherpe prijzen, kwaliteitsproducten en onze kennis.

De komende 30 jaar raakt de energietransitie ons allemaal; voor jou als young-professional een zeer actueel onderwerp om je in te willen verdiepen, specialiseren én allicht in door te ontwikkelen de komende jaren?

Het is een algemeen bekend feit: de aarde warmt langzaam, maar zeker op. Dat proces dienen we tegen te gaan. Tijdens de klimaattop in Parijs maakte een groot aantal landen afspraken over de energietransitie. In het regeerakkoord staat dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet hebben gereduceerd en in 2050 zelfs met 95%. Fossiele brandstoffen moeten dan bijna geheel zijn vervangen door duurzame energiebronnen als zon, wind, waterstof en biomassa.

Als fossiele brandstoffen leverancier bereiden wij ons voor op de omschakeling van fossiel naar duurzame energiedragers. Dagelijks leveren 40 collega’s een eigen bijdrage om het dagelijkse werk van onze klanten gesmeerd te laten verlopen én onderzoeken en adviseren wij hen over welke producten en diensten daarbij zouden kunnen passen. Samenwerken vinden wij belangrijk. Mét elkaar gaan voor het beste resultaat.

De komende jaren zetten wij in op deze strategische pijlers

 1. Procesoptimalisatie
 2. Data-gedreven sturen
 3. Omschakeling fossiel naar duurzaam

Afstudeeropdracht

Wij leveren bij onze klanten in Midden- en Noord Nederland miljoenen liters per jaar. Zij hebben een eigen brandstoftank op het terrein met een Tankinhoud Meet Systeem (TMS). De komende jaren speelt olie nog steeds een dominante rol en zijn duurzame energiedragers in opkomst, om dat te optimaliseren en zo strak mogelijk te regisseren (afleveren bij onze klanten, zodat de tank nooit droog staat) willen wij naar één TMS in eigen beheer.

Op dit moment wordt er gewerkt met meerdere systemen die uitgaan van een vlotter, sensor of simkaart. Het werken met één systeem in eigen beheer én eigendom biedt legio mogelijkheden en kan ook aangesloten worden op ons plansysteem voor logistiek (artificiële intelligence toepassing). Er is een behoefte naar een lokalisatie/ gps die ervoor zorgt dat er op afstand updates gedraaid kunnen worden.

Ontwikkel een Tankinhoud Meet Systeem (bijbehorende dashboarding en data verkeer) en neem daarin de voorwaarden van de opdrachtgever mee, maak de kosten inzichtelijk en hou rekening met schaalgrootte (verkoop van het systeem aan partners van de opdrachtgever). Tijdens de testfase werk jij nauw samen met onze monteurs; daarin heb jij een belangrijke coördinerende rol.

Wat bieden wij

 • Professionele en persoonlijke begeleiding door onze ‘energietransitie- & speciale projecten manager’ en ‘manager operations’ die tevens onze monteurs aanstuurt.
 • Een marktconforme vergoeding.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief.
 • Een uitdagende opdracht waar BOL van Staveren ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat.
 • Werkplek op kantoor in Dronten en ook de mogelijkheid tot thuiswerken.

Wat verwachten wij van jou

 • Interesse in de energietransitie.
 • Passie voor innovatie.
 • Affiniteit met mobiliteit marketing en communicatie.
 • Je bent leergierig en initiatiefvol.

Heb je interesse, stuur dan je CV met begeleidende motivatie naar Querine van Osch; Querine.vanOsch@bolvanstaveren.nl​